Katakana カタカナ

Bảng chữ cái tiếp theo là Katakana. Nếu bạn là người nhập môn mới hoàn toàn thì có lẻ điều khó hiểu nhất là Tại sao lại có hai bảng chữ cái là hiragana và katakana? Cũng không có gì khó hiểu lắm đâu, hiragana là thể hiện chữ viết của người nhật, còn katakana được dùng để viết những từ nước ngoài du nhập vào mà chủ yếu là tiếng Anh. Sau đây là bảng chữ cái cũng như cách sử dụng của Katakana:


Click vào nút Play để nghe đọc.

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

KATAKANA A I U E O : LUYỆN CÁCH VIẾT

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

KATAKANA KA KI KU KE KO : LUYỆN CÁCH VIẾT

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

KATAKANA SA SHI SU SE SO : LUYỆN CÁCH VIẾT

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

KATAKANA NA NI NU NE NO : LUYỆN CÁCH VIẾT

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

KATAKANA HA HI FU HE HO : LUYỆN CÁCH VIẾT

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

KATAKANA MA MI MU ME MO : LUYỆN CÁCH VIẾT

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

KATAKANA YA YU YO : LUYỆN CÁCH VIẾT

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

KATAKANA RA RI RU RE RO : LUYỆN CÁCH VIẾT

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

KATAKANA W A O N : LUYỆN CÁCH VIẾT


nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

nhập môn luyện chữ katakana KATAKANA TIENG NHAT katakana cách phát âm KATAKANA ALPHABET katakana Bảng chữ cái katakana BANG CHU CAI CỨNG TIẾNG NHẬT BẢNG CHỨ CÁI CỨNG KATAKANA Katakana カタカナ

*Trong tiếng Nhật hiện đại, katakana thường được dùng để phiên âm những từ có nguồn gốc ngoại lai (gọi là gairaigo). Ví dụ, “television” (Tivi) được viết thành “テレビ” (terebi). Tương tự, katakana cũng thường được dùng để viết tên các quốc gia, tên người hay địa điểm của nước ngoài. Ví dụ, tên “Việt Nam” được viết thành “ベトナム” (Betonamu) (ngoài ra, Việt Nam cũng có tên Kanji là “越南” – Etsunan).

Katakana cũng được sử dụng để viết các từ tượng thanh, những từ để biểu diễn một âm thanh. Ví dụ như tiếng chuông cửa “đinh – đong”, sẽ được viết bằng chữ katakana là “ピンポン” (pinpon).

Những từ ngữ trong khoa học – kỹ thuật, như tên loài động vật, thực vật, tên sản vật, thông thường cũng được viết bằng katakana.

Katakana cũng nhiều khi (những không phải là tất cả) được sử dụng để viết tên các công ty ở Nhật. Ví dụ như Sony được viết là “ソニ“, hay Toyota là “トヨタ“. Katakana ngoài ra còn được dùng để nhấn mạnh, đặc biệt đối với các ký hiệu, quảng cáo, panô ápphích. Ví dụ, chúng ta có thể sẽ nhìn thấy chữ “ココ” – koko – (“ở đây”), ゴミ gomi (“rác”). Những từ muốn nhấn mạnh trong câu đôi khi cũng được viết bằng katakana.

Katakana được sử dụng để biễu diễn cách đọc on’yomi (cách đọc kiểu Trung Quốc) của một từ kanji trong từ điển kanji.

Một số họ tên người Nhật được viết bằng katakana. Ngày xưa điều này thường phổ biến hơn, nên những người phụ nữ đứng tuổi thường có tên katakana…(trích từ wikipedia)

Để việc học bảng chữ cái mau nhớ và thêm thú vị:

1. Các bạn có thể giải trí bằng các trò chơi nhỏ trên trang Learn Japanese alphabet by playing game này

2. Dùng phần mềm bổ trợ: Readwrite Hiragana, Readwrite Katakana, power Japanese… Download miễn phí Phần mềm học tiếng nhật

Từ khóa:

 • bảng chữ cái katakana
 • Bang chu katakana
 • bang chu cai tieng nhat dich sang tieng viet
 • bang chu cung tieng nhat
 • cach phat am tieng nhat
 • bảng chữ cái katakana tiếng nhật
 • bảng chữ katakana tiếng nhật
 • katakana
 • bang chu cai cung tieng nhat
 • bang chu cai tieng nhat ban
 • chu cai tieng nhat dich sang tieng viet
 • Chu katakana
 • Chu cung tieng nhat
 • cách viết bảng chữ cái katakana
 • học bảng chữ cái katakana

132 Responses to “Katakana カタカナ”

 1. Hong says:

  mình phải học thuộc cái bảng hiragana này bằng cách nào ạ?

 2. Spoonytuan says:

  em cũng mới ghé, anh chị có gì chỉ giáo với ạ!!

 3. Lê Vy says:

  penj cham chi says:
  August 21, 2013 at 5:02 pm
  ban oi cho minh hoi hoc Kanji lam gi vay ban
  @P/s: lại hỏi lạ,vì higarana quá dài dòng nên người ta làm ngắn lại để dễ ghi và đó là kanji huyền thoại với tên gọi là chữ tượng hình ấy >x<

 4. Lê Vy says:

  bella says:
  August 18, 2013 at 2:58 pm
  ơ mà chữ nhật một số là chữ trung quốc phán thể làm sao để biết cách đọc
  @P/s: là kanji ấy hả có gì đâu nó chỉ là chữ hiragana giải phẩu thẩm mỹ cho ngắn lại mà ra thôi .Bên hiragana đọc sao thì kanji đọc vậy chỉ mỗi khi viết mới khác thôi

 5. Lê Vy says:

  có nhiều bạn hỏi lạ thấy sợ, mình đang là học sinh lớp tiếng nhật trong trường THCS Lê Qu1y Đôn quận 3 đây hỏi gì về tiếng nhật thì hỏi

  • trần minh hoàng says:

   mình rất thích học tiếng nhật nhưng không biết bắt nguồn từ đâu,bạn có thể chỉ giúp mình nhé. cảm ơn bạn nhiều.

 6. bella says:

  ơ mà chữ nhật một số là chữ trung quốc phán thể làm sao để biết cách đọc

 7. inny says:

  loạn hết óc :(( ai mới học cho mình học ké với..fb: i.vy_92@yahoo.com >”<

 8. XuanHuong says:

  Mình có học 1 lớp căn bản tiếng Hoa (phổ thông) nên có biết chút xíu về cách viết (đá lên hay nghéo xuống) gần giống với cách viết được hướng dẫn ở đây.
  Nếu bạn muốn học thì cần đến lớp hoặc nhờ gia sư hướng dẫn căn bản rồi tự học thì tốt hơn. Mình học tiếng Anh, Pháp, Nhật đều như vậy.
  Theo mình biết thì trung tâm học tiếng Nhật phù hợp dành cho người mới học là hệ thống Đông Du, bạn vào google tìm địa chỉ nhé, chúc học tốt và thành công!
  Cảm ơn admin cung cấp bài học này.

 9. ToanTran says:

  Đang tìm hiểu tiéng Nhật để âm mưu đi Tu Nghiệp ở Nhật, nhưng thấy ai cũng la khó không biết tính sao nữa.

  • Lê Vy says:

   dễ lắm bạn ạ nhưng học trên mạng sẽ không mang lại hiệu quả mà chỉ tổ làm loạn óc nên muốn sống bên nhật cần tuân thủ:
   1.giỏi tiếng nhật mới có thể kiếm việc làm và gia đình bên nhật bổn.nếu không tuân thủ thì số phận bạn sẽ hảm hiu hơn cả những gì bạn tưởng tượng đc.
   2. nếu học giỏi tiếng nhật trong trung tâm nào đó thì nhà nghèo cũng sẽ bất ngờ khi sáng sớm thức dậy và nhận được tin “Bạn sẽ là du học sinh qua Nhật cùng với 30 học sinh may mắn khác”
   Tiếng nhật thấy thế chứ nếu dồn cả tâm hồn vào đó bạn sẽ cảm thấy tiếng nhật dễ như tiếng việt ấy

 10. Hằng says:

  các anh chị cho em hỏi khi click vào nút để nghe sao lại ko nghe được. ak anh chị có biết trung tâm nào dạy tiếng nhãt tốt ko ak? xin giúp e với. thanks!

  • 日本語 できます says:

   Bạn đến từ tình nào chứ không thì cứ nói bừa ra lại đến cái tỉnh xa xôi ấy mà học à

 11. fiend says:

  viet ra giay thi lam sao phan biet dc the nao la moc len the nao la moc xuong nhi

  • Lê Vy says:

   đó gọi là nét hất và nét xuống chứ hổng có móc móc ở đây nha bạn hiền! đôi khi phong chữ trên máy khác xa chử viết trên giấy ngoài đời nha.nhưng phải nói thật là học chắc cú hiragana trước hãy tính tới katakana nhá.mà katakana dễ bội phận hiragana chỉ là katakana nó giống giống nhau nên khó nhớ thôi chữ viết ra thì dễ ẹc >x<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>