Hiragana ひらがな

Học tiếng Nhật giai đoạn nhập môn là giai đoạn khổ ải nhất và có thể làm nản lòng với bất kì ai. Nhưng nếu vượt qua ngưỡng cửa này thì tiếng Nhật thật thú vị. Để có được điều này, chúng ta phải học thuộc ‘như cháo’ hai bảng chữ cái hiragana và katakana. Đây là giai đoạn khởi đầu nhưng rất quan trọng, khi học chữ nào phải nghe trước rồi đọc to rõ mới mong nhớ được lâu và luyện đúng giọng chuẩn (rất quan trọng, thậm chí phát thanh viên của Nhật còn tự luyện giọng a,i,u,e,o …vào mỗi buổi sáng). Còn chữ phiên âm đi kèm chỉ mang tính chất tượng trưng, các bạn đừng quan tâm nhiều vào nó. Xin nhắc lại, đừng chỉ nhìn, hãy nghe kỹ, rồi đọc rõ to, các bạn nhé!

Click vào nút Play để nghe đọc.

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

A I U E O : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

KA KI KU KE KO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

SA  SHI SU SE SO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

TA CHI TSU TE TO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

NA NI NU NE NO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

HA HI FU HE HO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

MA MI MU MU ME MO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

YA YU YO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

RA RI RU RE RO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがなý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

WA O N : XEM CÁCH VIẾT


ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

Để việc học bảng chữ cái mau nhớ và thêm thú vị:

1. Các bạn có thể giải trí bằng các trò chơi nhỏ trên trang Learn Japanese alphabet by playing game này

2. Dùng phần mềm bổ trợ: Readwrite Hiragana, Readwrite Katakana, power Japanese… Download miễn phí Phần mềm học tiếng nhật

Từ khóa:

 • hoc bang chu cai tieng nhat
 • cách học bảng chữ cái tiếng nhật
 • bang chu mem tieng nhat
 • hiragana
 • cách học bảng chữ cái tiếng nhật nhanh nhất
 • chu mem tieng nhat
 • bang chu cai mem tieng nhat
 • bang chu cai nhat ban
 • bảng chữ cái hiragana đầy đủ
 • cách học thuộc bảng chữ cái tiếng nhật
 • bang chu cai tieng nhat co ban
 • cách học chữ cái tiếng nhật
 • chu cai va so cap tieng nhat
 • cách nhớ bảng chữ cái tiếng nhật
 • hoc tieng nhat online hiragana

580 Responses to “Hiragana ひらがな”

 1. vinh says:

  thưa thầy, cho em hỏi.Em bắt đầu học tiếng nhật, thì nên mua sách gì để học ạ?

  @Vinh:
  Bộ sách Minna no nihongo rất thông dụng và hay. Bạn nên có bộ sách đó nha

 2. Ninh says:

  Thay cho em hoi cau “anh yeu em” trong tieng Nhat noi va viet nhu the nao.Thay phien am theo tieng Latinh luon giup em nhe.Cam on thay nhieu!

  @Ninh:
  bạn cố gắng đi ha, từ từ sẽ biết tất cả.

 3. Nguyen Phuong Thanh says:

  Tu khi hoc o tren trang web nay,diem tieng Nhat trong lop cua em cao len han
  Cam on tiengnhatonline nhieu lam.

 4. nguyen cong hung says:

  em cam on cac thay rat nhiu!!!
  CAM ON THAY VI TAT CA!!!!!
  Chuc trang WEB luon thanh cong!1

 5. nguyen cong hung says:

  thua thay em co van de muon hoi thay ah!
  thua thay ngoai hoc tren web minh con co can phai mua them sach gi ko ah??{vi em ko hoc them tieng NHAT o ngoai}
  Neu mua thi xin thay chi cho em nen mua Sach gi ah??
  CAM ON THAY VI TAT CA!!!!!

  @Nguyen cong Hung:
  Trong phần bảng chữ cái, không cần mua thêm sách đâu ha. Khi bắt đầu vào sơ cấp, Hung hãy mua bộ sách Minna no Nihongo để việc học dễ dàng hơn. Chúc Hung học thật tốt nha. Cố lên!

 6. Quynh says:

  sao em cai mai ko duoc font chu tieng Nhat?thay chi ro gium em voi.em cam on thay nhiu nhiu

  @Quynh:
  ngoài trang chủ, trong phần comment, có chỉ dẫn cài đặt font chữ tiếng Nhật. Bạn đọc rồi thực hành theo nha.

 7. nguyen cong hung says:

  Thua thay em muon hoi :tai sao nhung o bo trong cua dong “WA _ _ _ O” deu ko dc viet nhung khi doc lai doc la “I U E”
  Vay thay cho em hoi cho do VIET hay la KO VIET chu cai ??
  Ma neu viet thi co phai viet chu “I E U” o tren xuong ko ah???
  CAM ON THAY VI TAT CA!!!!!1

  @Nguyen Cong Hung:
  Chỉ là đọc lại những chữ cái trong dòng đầu tiên thôi ha. Không cần quan tâm nhiều đâu.
  Chúc Hùng học thật tốt

 8. HPuong says:

  hay wa. em moi hoc. cam on thay rat nhiu

 9. nguyen cong hung says:

  thưa thây cho em hỏi:Những chữ ở cuối được ghép từ những từ trên có nghĩa gì ko ah?? Vậy nó có được coi là 1 chữ cái trong bảng HIGARANA ko ah??
  CÁM ƠN THẤY VÌ MỌI ĐIỀU THÂY LÀM >>>>

  @Nguyen Cong Hung:
  Không có nghĩa gì đâu ha, đó là chữ cái bình thường thôi.

 10. Thich says:

  em mới học đc 1 bang la katakana còn bản kia khó wa thầy ơi có cách nào hoc dễ hieu thầy giúp em với

  @Thich:
  Cố lên!

 11. girl_play86 says:

  konnichiwa thay va cac ban
  em moi hoc tieng nhat
  bay gio em dang hoc bang chu cai
  em thay cac chu doc rat giong nhau
  va co vai chu viet cung giong nhau nua
  nhat la cach doc cac tu nhu”za-zi-zu-ze-zo” va “da-di-du-de-do”sao ma cac tu nay phat am giong nhau the
  rat kho phan biet
  thay va cac ban chi gium cho em voi

 12. trinhthao says:

  thay oi sao em click vao nut play ma hok nghe duoc vay thay?thay giup em voi.arigatou!

 13. nguyen cong hung says:

  thua thay em doal phan KINGKANJI nhung sao ve may thi em lai ko doc duoc ah??
  em phan phai doal phan nao de ho tro phan doc do ah???
  XIN thay chi dan giup em

  @Nguyen Cong Hung:
  chỉ là file nén thôi mà? bạn dùng winrar giải nén rồi cài đặt bình thường.

 14. Mix says:

  làm cách nào để gõ được tiếng nhật như các bạn vậy ?

  @Mix:
  Cách cài font và bộ gõ có chỉ dẫn trong phần comment ngoài trang chủ.

 15. htm says:

  Thưa thầy! host phần mềm từ điển Declan’s Japanese Dictionary bị lỗi.Mong thầy sớm fix link lại.Cảm ơn thầy!

  @htm:
  tôi đã fix lại rồi. Cảm ơn bạn đã phản ánh nha, giờ bạn download vô tư

 16. nguyen cong hung says:

  thua thay sao chu toan la o vuong vay em ko hieu dc ki tu thay viet
  thay co the cho em biet tai sao chu no lai the ko ah???
  EM XIN CHAN THANH CAM ON!!!!!!!!!!!

  @Nguyen Cong Hung
  Bạn vào bài học nào? Hung hãy cài font tiếng Nhật là được cả, cách cài có trong chỉ dẫn phần comment ngoài trang chủ đó nha

 17. Don says:

  wao!em moi bat dau hoc tieng nhat o Dong Du duoc vai tuan!nay tim dc trang nay hay wa!!giup e tu hoc dc nhiu lam!Cam on thay nhiu` lam!1

 18. pi says:

  thưa thầy em mới học, em thắc mắc 1 điều hơi ngớ ngẩn, đừng cười em, sao ở trên dạy cách viết, ở dưới lại ko, em cứ viết lộn tùng phèo hết lên, thank câu trả lời sớm nhất

  @Pi:
  không có gì là ngớ ngẩn cả đâu ha. Những chữ cái ở dưới là từ các chữ trên mà ra. Thế nên, nếu các bạn viết được các chữ trên thì đương nhiên chữ cái ở dưới sẽ viết được. Cố gắng hết mình nha.

 19. binh_hd says:

  tuyệt vời!Cám ơn các bạn rất nhiều!

 20. thanh says:

  thua thay em moi xem duoc trang web cua thay va cam thay rat thich nhung neu em muon hoc tu dau thi nen tim hoc truc tiep o dau thi tot a

  @Thanh:
  Cũng tùy nơi thôi bạn Thanh nha. Thế Thanh đang sống ở đâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>