Hiragana ひらがな

Học tiếng Nhật giai đoạn nhập môn là giai đoạn khổ ải nhất và có thể làm nản lòng với bất kì ai. Nhưng nếu vượt qua ngưỡng cửa này thì tiếng Nhật thật thú vị. Để có được điều này, chúng ta phải học thuộc ‘như cháo’ hai bảng chữ cái hiragana và katakana. Đây là giai đoạn khởi đầu nhưng rất quan trọng, khi học chữ nào phải nghe trước rồi đọc to rõ mới mong nhớ được lâu và luyện đúng giọng chuẩn (rất quan trọng, thậm chí phát thanh viên của Nhật còn tự luyện giọng a,i,u,e,o …vào mỗi buổi sáng). Còn chữ phiên âm đi kèm chỉ mang tính chất tượng trưng, các bạn đừng quan tâm nhiều vào nó. Xin nhắc lại, đừng chỉ nhìn, hãy nghe kỹ, rồi đọc rõ to, các bạn nhé!

Click vào nút Play để nghe đọc.

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

A I U E O : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

KA KI KU KE KO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

SA  SHI SU SE SO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

TA CHI TSU TE TO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

NA NI NU NE NO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

HA HI FU HE HO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

MA MI MU MU ME MO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

YA YU YO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

RA RI RU RE RO : XEM CÁCH VIẾT

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがなý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

WA O N : XEM CÁCH VIẾT


ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

ý nghĩa tiếng nihongo tiếng nhật căn bản hiragana ta chi tsu te to Phát âm nhập môn na ni nu ne no luyện bảng chữ cái tiếng nhật ka ki ku ke ko hoc nhanh hiragana hoc hiragana tieng nhat học bảng chữ cái hiragana hiragana chữ viết nhật ngữ chữ mềm hiragana chu cai tieng nhat bang chu cai tieng nhat hiragana bảng chữ cái mềm hiragana bang chu cai hiragana a i u e o Hiragana ひらがな

Để việc học bảng chữ cái mau nhớ và thêm thú vị:

1. Các bạn có thể giải trí bằng các trò chơi nhỏ trên trang Learn Japanese alphabet by playing game này

2. Dùng phần mềm bổ trợ: Readwrite Hiragana, Readwrite Katakana, power Japanese… Download miễn phí Phần mềm học tiếng nhật

Từ khóa:

 • hoc bang chu cai tieng nhat
 • cách học bảng chữ cái tiếng nhật
 • bang chu mem tieng nhat
 • hiragana
 • cách học bảng chữ cái tiếng nhật nhanh nhất
 • chu mem tieng nhat
 • bang chu cai mem tieng nhat
 • bang chu cai nhat ban
 • bảng chữ cái hiragana đầy đủ
 • cách học thuộc bảng chữ cái tiếng nhật
 • bang chu cai tieng nhat co ban
 • cách học chữ cái tiếng nhật
 • cách nhớ bảng chữ cái tiếng nhật
 • chu cai va so cap tieng nhat
 • hoc tieng nhat online hiragana

580 Responses to “Hiragana ひらがな”

 1. nguyen cong hung says:

  thua thay ngoai IDM doal loat nhanh ra con chuong trinh nao khac de doal phan phat am ko ah??
  xin thay cho em biet de em co the hoc dc tot hon ah
  xin cam on thay>>>>>>>

  @Nguyen Cong Hung:
  Ngoài IDM, bạn có thể dùng Free Download Manager. Khi nào có tin vui báo cho tôi biết nha, chúc Hung học tốt.

 2. nguyen cong hung says:

  em moi tham gia hoc tieng nhat em thay no rat hay em se co gang hoc de thu suc voi chinh minh

 3. hoctienga says:

  rất cảm ơn thày. em mới bắt đầu học. em cần những gì ạ? có phải mua sách gì không cơ! tư vấn giùm em với!

  @hoctienga:
  chỉ cần bộ sách Minna no nihongo là được rồi ha. Cố lên!

 4. Hoover says:

  chẳng bik nói j` hơn là cám ơn rất nhìu

 5. ICry4U says:

  Cảm ơn! Trang web rất hữu ích !

 6. bachlong says:

  chào thầy! Em tình cờ biết được trang web này, em thấy trang web này rất hay và bổ ích, nhất là đối với những người thích tiếng Nhật như em.Thầy cho em hỏi sao 2 phần mềm “readwrite hiragana” và “readwrite katakana” trong thư viện download ko down dc, nó báo lỗi hoài, mong thầy khắc fục sớm.Thanks

  @Bach Long:
  Hiện tại host bị lỗi. Nhưng tôi đã fix link download hai phần mềm trên rồi. Bạn download thử xem…

 7. Mourinho_Inter says:

  Thầy ơi !

  Trong phần mềm ReadWrite Hiragana (Lesson one) trong có hai từ là : おい(Nghĩa nephew đọc tách rời o-i ) và おい(Nghĩa Hey! đọc dính liền oi ) .

  Em muốn hỏi là cùng một từ như thế có phải khi người Nhật nói thì phân biệt nghĩa theo cách đọc (o-i hay oi) , còn khi viết thì phân biệt nghĩa theo ngữ cảnh phải không thầy ?

  Em hiểu vậy có đúng không ạ ??? Xin cảm ơn thầy và chúc thầy luôn mạnh khỏe !!!

  !!!Fan of Inter !!!

  @Mourinho_Inter:
  Bạn nghĩ vậy là đúng rồi ha. Hơn nữa, bạn cũng đừng lo lắng về điều này, vì có từ dùng trong văn nói, có từ dùng trong văn viết. Sau này bạn sẽ học thêm về Kanji nữa, thì việc nhầm lẫn sẽ rất khó xảy ra.
  Cảm ơn lời chúc của bạn thật nhiều nha. Tôi cũng chúc “Fan of Inter” sẽ luôn tìm thấy nhiều niềm vui khi đến với tiếng Nhật.

 8. tu says:

  thưa thầy :Tại sao ở giữa các dòng YA YU YO WA WO nghe đọc có rất nhiều âm hả thầy?

  @Tu:
  Một phát hiện rất tốt.
  Nhưng đó chỉ là những chữ cái đọc lại trên dòng đầu tiên thôi ha.
  Luôn cố gắng hết mình, Tu nha!

 9. Đại says:

  Thầy ơi! Em muốn down cách phát âm của hiragana và katakana

  @Đại:
  bạn hãy dùng Internet Download Manager để bắt link tự động download về

 10. Mingyu says:

  thầy ơi, mình nên học làn lượt bảng hiragana rồi học đến bảng katakana hay là học đồng thời cả 2 bảng chữ ạ? Bởi vì em thấy trong nhiều sách người ta thường sắp xếp đồng thời cả 2 bảng chữ, kiểu như a あ ア.

  @Mingyu:
  Không nên học đồng thời một lúc hai bảng. Sẽ rất khó nhớ và dễ gây chán nản vì nhầm lẫn hoài. Cố gắng thuộc Hiragana trước đã nha.

 11. Hao says:

  Thưa thầy! Trong tiếng Nhật có khái niệm là chứng chỉ Jtext không ạ? em nghe là đạt 500 điểm Jtext hay là 800 điểm Jtext. Mà em chỉ biết là tiếng Nhật xếp theo cập độ 1-4 hay là 2,3 kyu. Và nếu có thì 500 điểm, 800 điểm Jtext thuộc cập độ mấy ạ? Trong vòng 6 tháng để đạt được 500 điểm Jtext có khó khăn ko ạ?
  Xin cảm ơn thầy!

  @Hao:
  JTEXT không tổ chức tại VN. JTEST có hai loại là A-D và E-F. Nếu đạt 500 điểm thì có chứng chỉ JTEST, 600 điểm tương đương với trình độ 2kyu, 700 điểm tương đương 1kyu. Đây là một kì thi khó, kiến thức bao quát và rộng. Phần thi nghe điểm rất cao. Để được 500điểm trong vòng 6 tháng, phải đòi hỏi sự cố gắng và nỗ lực của bản thân rất lớn.

 12. Mingyu says:

  Thầy ơi phần nghe thầy để dạng mp3 down về được đi thầy. Em muốn down về để có thể nghe thường xuyên hơn. Em cảm ơn thầy.

  @Mingyu:
  Bạn hãy dùng Internet Download Manager để download file nghe.
  Luôn nghe băng hằng ngày nha. Chúc bạn học tốt

 13. TrungNhân says:

  Bao nhiêu một tháng vậy! Học thứ mấy thứ mấy

 14. Juny says:

  sao trong bang chu cai co den 2 chu~ “o”

  @Juny:
  một chữ là chữ cái bình thường, chữ còn lại là trợ từ. Khi vào các bài học chính thức, bạn sẽ biết điều này rõ hơn.

 15. tantan says:

  Em muốn hỏi thêm. VD chữ “ni” ở trên thì ta cắt thành 3 mảnh riêng biệt hay 3 mảnh nối vào nhau?

  @Tantan:
  Đó là một chữ cái ha, một chữ là một mảnh. tức là 46 chữ cái sẽ có 46 mảnh được cắt ra.

 16. tantan says:

  Em chờ câu trả lời này của thầy đã bao lâu rồi.
  Cám ơn thầy nhiều chứ hồi trước e ko biết cách, học giống học vẹt nên quên luôn.
  em còn rất nhiều điều muốn hỏi thầy.rất mong thầy giúp đỡ

  @Tantan:
  cảm ơn bạn. Có điều gì cứ hỏi, tôi rất sẵn lòng.

 17. tantan says:

  Em muốn hỏi cách học của thầy cho 2 bảng chữ đó?
  Đối với thầy học như thế nào là tốt nhất?

  @Tantan:
  Đối với tôi, cách học sẽ tốt nhất như sau: bạn hãy photo bảng chữ cái càng lớn càng tốt, rồi cắt ra, mỗi chữ cái riêng biệt, rồi xếp từng phần nhỏ riêng biệt, mỗi phần 5 chữ như trên. Ngày đầu tiên, 5 chữ đầu tiên, chỉ cần nhớ mặt chữ và đọc được là tốt rồi. Ngày hôm sau, 5 chữ cái tiếp theo, bao giờ bốc chữ nào, đọc được chữ đó thì mới ôn lại 5 chữ cái trước. Sau khi học xong tất cả, bạn hãy gộp lại lộn xộn, bốc ra chữ nào đọc được chữ đó là đã thành công.
  Khi đã nhớ mặt chữ xong tất cả, các bạn vào giai đoạn tập viết.
  Các bạn lưu ý là giai đoạn này không thể “chạy”, hãy từ từ và kiên nhẫn, mọi điều thú vị vẫn chờ các bạn phía trước.

 18. tan says:

  Cho em hỏi về cách học 2 bảng chữ cái này. Có người (đã từng học tiếng nhật) bảo nên học thuôc mặt chữ trước ( cả 46 chữ) rồi sau đó mới học viết& phát âm sau.
  Có đúng thế ko hả thầy?

  @Tan:
  Đúng. Đầu tiên nên nhớ mặt chữ trước, sau đó mới tập viết. Nhưng nếu muốn học chữ nào chắc chữ đó thì kết hợp đọc viết cũng không sao. Tùy theo mỗi bạn mà cách học sẽ khác nhau, mục đích cuối cùng: “thuộc tất cả” là xong. Chuc Tan sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

 19. TrungNhân says:

  Thầy ơi! Vậy đĩa Window XP sao có được hả thầy?

  @Trung Nhan:
  thì …đi mua. Ngoài tiệm đĩa rất nhiều.

 20. TrungNhân says:

  Thầy ơi, tên người Nhật đặt ra sao. Vậy Vũ Trung Nhân dịch ra tiếng nhật ra sao và đọc ra sao?

  @Trung Nhan:
  Có hai câu hỏi mà tôi đã nhận nhiều nhất, đặc biệt là đối với những bạn mới học tiếng Nhật, đó là “anh yêu em trong tiếng Nhật nói sao” và “tên bạn theo tiếng Nhật là gì”. Đừng vội nha các bạn, vẫn còn nhiều điều thú vị ở phía trước chờ các bạn khám phá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>