Tác giả

Xin chào các bạn
Website học tiếng nhật online này tôi xây dựng từ năm 2008. Sau nhiều lần thay tên đổi họ, thì vẫn còn đồng hành cùng các bạn yêu tiếng nhật cho đến ngày nay. Tôi mong sao vẫn sẽ nắm tay cùng các bạn lâu hơn nữa, cũng như hy vọng trang web này như cầu nối, bạn giỏi sẽ dẫn dắt bạn chưa hay để cùng nhau đến niềm vui chung.
Nhiều bạn tưởng tôi là giáo viên tiếng nhật, nhưng xin đính chính, tôi là kỹ sư, đang làm việc tại Tokyo.

 

error: Content is protected !!